jueves, 22 de noviembre de 2012

Integral 11EL ENEMIGO CERCANO  DE …

El enemigo cercano del AMOR-BENEVOLENCIA es el APEGO (…)
Al principio, el apego puede dar la impresión de ser amor,
Pero a medida que crece aparece más claramente como su contrario:
Se caracteriza por el deseo de asirse, de controlar y  por el  miedo.

El enemigo cercano de la  COMPASIÓN  es la PIEDAD, que separa.
Quien tiene piedad se siente afligido por esa pobre persona,
Como si, de alguna manera fuese diferente de él.

El enemigo cercano de la ECUANIMIDAD  es la INDIFERENCIA
La verdadera ecuanimidad es el equilibrio interior
ante las situaciones de  la vida
La indiferencia es una retirada, un desinterés fundado en el  miedo.

El enemigo cercano  de la ALEGRÍA ante la  FELICIDAD  AJENA
 es el deseo de comparar:   se intenta ver si se tiene menos,
lo mismo o más que el otro.
JACK  KORN FIELD

martes, 20 de noviembre de 2012

higiene de la son - somnis
       Guia de pautes d'higiene de  la son-somni:
 
1. No prendre substàncies excitants com a cafè, te, alcohol, tabac, etc., 
especialment durant  horabaixa- capvespres o al final del dia.
2. Prendre un sopar lleuger i esperar una o dues hores per ficar-se al llit. 
No anar-se al llit amb sensació de gana. Es pot prendre un got de llet calenta (sense xocolata) o una infusió (sense teína) per afavorir la relaxació abans d'anar a dormir.
3. Realitzar exercici físic però evitar fer-ho a última hora del dia,
 ja que activa l'organisme.
4. Evitar migdiades perllongades (no més de 20-30 minuts) i mai per l`horabaixa.
5. Si s'està prenent medicació cal tenir en compte que alguns medicaments poden produir insomni.
6. Mantenir horaris de somni regulars, ficant-se al llit i aixecant-se sempre a la mateixa hora. Si no s'aconsegueix agafar el son en uns 15 minuts sortir del llit i 
relaxar-se en un altre lloc per tornar al llit quan aparegui el somni.
7. Evitar l'exposició a llum brillant a última hora de la tarda i a la nit
 si existeixen problemes per agafar el son.
8. No realitzar en el llit tasques que impliquin activitat mental
 (llegir, veure tv, usar ordinador,usar mòbil, altres aparells electòcnics, etc.).
9. És imprescindible mantenir un ambient adequat, càlid, colors blanc-clars,
 que afavoreixi i ajudi a mantenir el somni. 
S'ha de procurar tenir una temperatura adequada, evitar sorolls, usar colors relaxants,
 un llit confortable etc.
 Evitar els ambients no familiars o no habituals a l'hora de dormir.
10. Si és necessari es pot realitzar un ritual abans de ficar-se al llit 
que inclogui conductes relaxants com escoltar música tranquil·la, 
rentar-se les dents, una dutxa temperada, etc.
                            
 bona nit....     i bons somnis!!

       pròximament  .....  técniques per a facilitar el descans nocturn .... 

      JOANA MARIA JUAN