miércoles, 16 de septiembre de 2015

AFD 21 DPT FOL Materials i recursos didàctics


  En quant al material didàctic: Bolígraf vermell i blau, calculadora i quadern.  En aquest mòdul empreran  per llibre de referència:

MODULO AGE  “ EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA” , Editorial  Macmillan profesional.
  Grau mitjà en català. ISBN 978-84-15656-41-8

MODULO FOL  "FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL", Editorial EDITEX
  Grau mitjà en català. ISB 978-84-9003 - 261-9

«El Todo» en todo«Si bien es cierto que todo está en el TODO, 
no lo es menos que el TODO está en todas las cosas. 
El que comprende esto debidamente, ha adquirido gran conocimiento.»
El Kybalion