viernes, 13 de septiembre de 2013Família professional: Activitats físiques i esportives- Grau superior  AFD 31

Tècnic SUPERIOR EN ANIMACIÓ D’ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES.

 

MÒDUL        ORGANITZACIÓ I GESTIÓ D’UNA PETITA EMPRESA      D’ACTIVITATS   DE TEMPS LLIURE I SOCIOEDUCATIVES     95 h

 Materials i recursos didàctics
En quant al material didàctic: Bolígraf vermell i blau, calculadora i quadern. 
 
En aquest mòdul els alumnes tendran per llibre de referència recomanat  el següent: EMPRESA  I  INICIATIVA  EMPRENEDORA   actualització 2013

 Editorial: EDEBE CATALAN    Idioma: CATALÀ 

 ISBN:   978- 84-  683 - 1019 – 0


MÒDUL        FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL  65H 

. Materials i recursos didàctics
En quant al material didàctic: Bolígraf vermell i blau, calculadora i quadern. 

En aquest mòdul els alumnes tendran per llibre de referència recomanat  el següent:

“Formació i orientació laboral,  F O L ”,  actualització 2013

Editorial: EDEBE CATALAN    Idioma: CATALÀ 
                                                            
          ISBN  978- 84- 683 - 1018  - 3