jueves, 19 de diciembre de 2013

Akenatón i el cicle de la vida... MOLTS D'ANYS I BONES FESTES..


Tu surts a la matinada a l'horitzó
resplendent disc, ets el dia.
Dissipes les tenebres,
difons els teus rajos.
.../...
Tu fas que l'embrió neixi en les dones,
tu produeixes la llavor en l'home,
dónes vida al fill en el si matern,
el poses en la pau que
atura les llàgrimes.
.../...
El món jeu en el silenci,
és la més profunda de
les tenebres quan
el seu creador descansa
dins l'horitzó.

Akenatón
Poemes del Desert
Aketatón

Amarna