miércoles, 16 de septiembre de 2015

AFD 21 DPT FOL Materials i recursos didàctics


  En quant al material didàctic: Bolígraf vermell i blau, calculadora i quadern.  En aquest mòdul empreran  per llibre de referència:

MODULO AGE  “ EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA” , Editorial  Macmillan profesional.
  Grau mitjà en català. ISBN 978-84-15656-41-8

MODULO FOL  "FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL", Editorial EDITEX
  Grau mitjà en català. ISB 978-84-9003 - 261-9