jueves, 23 de junio de 2016

deixondir-se per reviscolar ... retrobada ;)             EDUCAR

De la veu llatina EDUCARE: Extreure; treure a fora el que està ocult : Ensenyar.
Del verb Llatí Educare: Tenir cura, criar, fer créixer, alimentar, per extensió : formar, ensenyar.
El Mestre té l’obligació de fer visible allò que està ocult als ulls de l’alumne, donant-li la informació de manera que no l'allunyi de la seva intuïció ni li barri el pas a la lliure interpretació, sempre respectant  el moment de l'alumne i el seu grau de coneixement sobre els pensaments deductius, associatius, simbòlics.
El Mestre no pot distreure ni divertir, té que ensenyar.
L’estratègia per a captar l’atenció de l’alumne no és altre que la motivació a la DESCOBERTA continua de nous elements de coneixement. 
V. Excessiva “ludificació”
V. Il·lusió, del llatí In Ludere: JOC. Crear il·lusió sense reduir-ho tot a només un joc.


SILENCI.
Absència relativa de soroll.
Possibilita la contemplació i escolta.
(F3) ESPECTADOR / CONTEMPLADOR.
L’excés de silenci dóna inconsistència. (v) Soroll necessari.
En LL. P. de S., El Soroll “necessari “ és necessari per obrir el cercle que tanca un excés de silenci
V. Món que flueix.
(v) Excés (v) Buit.

VALORS.
(LL) Valor-oris
Qualitat de certes realitats que les situa fora de l’espai i temps i al marge de la nostra opinió.

Bonum / Verum / Pulchrum

No son ENS, son VALENS, ja que es manifesten en la no independència de les coses.
Valors Positius i Negatius.
Escala de Scheler ( de menor a major): Útils, Vitals, Lògics, Estètic, Ètics i Religiosos.
Brentano: Reflexió sobre els graus de Preferència o Repugnància.
Dilthey: Anàlisi sobre els fonaments de la concepció del món.
En LL.P. de S.,  Bellesa específica.
Els valors actuen junts.

SAVI
Cinquè estadi del procés d’iniciació (4G)
Neix del procés (4G)  (F3) I / E
En LL.P. de S., Actitud que permet  expresar FORMES que no s’han relacionat amb prejudicis i convencions.
(v) Erudició com oposat a Savi.
(v) Instint com a límit de la Saviesa  natural. (v) intel·ligència experimental.
(v) Experiència com a dimensió oposada a la S.
(v) Contextos.